Home

Nederlands- Engels- Duits

Karin Visser is vanaf haar vroegste jeugd bezig met kunst:

Als telg van een kunstzinnige familie maakte zij al als jong meisje haar eerste tekeningen samen met haar vader en haar tante. Kunst is voor Karin een roeping, een manier, om niet alleen het zichtbare vast te leggen, maar ook vanuit haar diepste onderbewustzijn emoties af te beelden. Hier door spreken Karins werken niet alleen tot de verbeeldingvan de kunstliefhebber, maar weten hem ook te raken.

Haar paranormale vaardigheden - Karin is helderziend en heldervoelend –en stellen haar in staat, om via haar kunst genezendeenergieen tot uiting te laten komen, die helende invloed op het onderbewustzijn van de kijker hebben, zoals bv.  het zelfbewustzijn te sterken. Karin heeft - naast opgeleid te zijn als kunstenares - ook jarenlang spirituele studies gevolgd (o.a. bij het Rigpa, Mindfullness). Naast kunstenares is Karin afgestudeerd MBC mind en body coach , creatiefcoach, kindercoach, dit mede door haar opleiding SPW (sociaal pedagogische werker). Zij werkte met kinderen,  In dit werk verbindt Karin kunst en coachen, door haar cliënten onder andere via creatieve processen bij het verwerken van hun problemen te helpen. Karin Visser is niet alleen bekend door meer dan 25 jaar exposeren, maar haar werken hangen ook in belangrijke binnen- en buitenlandse verzamelingen ( in Florida, Noorwegen, Duitsland , België, Engeland en vooral in heel Nederland ).

Claudia Van Tinteren-Verwohlt
Kunsthisorica en Antiquar bij Gerd Midteng"s Antikk

 

Karin Visser is interested in arts since the very first beginning of her childhood:

As a child of an artistic family, she started drawing together with her father and aunt. For Karin, art is not only a way of portraying the visible world, but also to reflect the deepest emotions rooted in the subconsciousness. This is the reason, why the beauty of Karin's art touches not only the eye but also the soul of the beholder. Because of her paranormal capacities - Karin is telepathic and foreseeing – her works of art embody healing energies, influencing the subconsciousness of the beholder, for example by diminishing fears and by strengthening the self-consciousness. Next to her studies of art, Karin followed different spiritual studies (eg. at the Rigpa, Mindfullness). Besides her work as an artist, Karin is MBC mind and body coach, creative coach, coach for children, this especially because of her study SPW (Social Pedagogic Worker). She works together with children having psychological problems, because of being annoyed and other disorders that could appear throughout childhood. In her practice, she combines art with coaching to help her clients fight their problems also via creative processes. Karin Visser is not only well-known because of more than 25 years of exhibitions, but her works can also be found in important collections in national and international collections (in Florida, Norway, Germany, Belgium and the United Kingdom).

Claudia Van Tinteren-Verwohlt
Kunsthisorica en Antiquar bij Gerd Midteng"s Antikk

 

Karin Vissers Liebe zur Kunst entstand bereits in fruehester Kindheit:

Als Spross einer Kuenstlerfamilie zeichnete sie schon als Kind zusammen mit ihrem Vater und ihrer Tante. Kunst ist fuer Karin eine Berufung, ein Weg, um nicht nur das Sichtbare abzubilden, sondern auch tiefste Emotionen aus dem Unterbewusstsein festzuhalten. So sprechen Karins Werke den Kunstliebhaber nicht nur an, sondern wissen ihn auch zu beruehren. Ihre paranormalen Faehigkeiten - Karin ist telepathisch, hellsichtig und hellfuehlend - ermoeglichen es ihr, mittels ihrer Kunst genesende Energien wirken zu lassen, die heilenden Einfluss auf das Unterbewusstsein des Betrachters haben, wie z.B. Aengste abbauen und das Selbstbewusstsein staerken koennen. Karin hat neben ihrer kuenstlerischen Ausbildung auch jahrelang spirituelle Studien absolviert (u.a. am RigpaMindfullness). Sie ist neben ihrer Taetigkeit als Kuenstlerin auch ausgebildet als MBC Mind and Body Coach, Kreativcoach und Kindercoach, dies vor allem durch ihr Studium SPW (Sozial-Paedagogische-Fachkraft). Sie behandelt Kinder mit psychischen Problemen, die durch Haenseleien entstanden sind und mit anderer Verhaltensproblematik, die im Laufe der Kindheit entstehen kann. In ihrer Arbeit verbindet sie Kunst und Coaching, um ihren Klienten mittels kreativer Prozesse bei der Verarbeitung ihrer Probleme zu helfen. Karin Visser ist nicht nur bekannt durch ihre Ausstellungen im Laufe der letzten 25 Jahre, ihre Werke haengen auch in bedeutenden Sammlungen im In- und Ausland (z.B. in Florida, Norwegen, Deutschland, Belgien,

Claudia Van Tinteren-Verwohlt
Kunsthisorica en Antiquar bij Gerd Midteng"s Antikk

 

 

 

Volg ons via:
twitter32  linkedin32  facebook24

 

alternatieve-kadobon-banner

banner